LEDEN INFO

Jaarlijks medisch onderzoek

Jaarlijks moet ELK  lid een medisch onderzoek ondergaan bij een hyperbare dokter naar keuze .

Wij raden je echter aan dit te doen bij een dokter die op de hoogte is van de duiksport. Dit om ervoor te zorgen dat het onderzoek volgens de juiste procedure verloopt. De arts dient een formulier in te vullen waarbij hij jou geschikt verklaard om te duiken.

Wie wenst lid te worden bij, Diveteam bubbles en Fun vzw kan dit door:
dit  INSCHRIJVINGSFORMULIER  ingevuld en ondertekend terug te bezorgen aan het Bubbles en fun -secretariaat,

Naar aanleiding van ons bestuursvergadering op 16/08/22 werd er beslist volgens capaciteit van het zwembad een ledenstop in te lassen tot nader order

Het nieuw seizoen start ieder jaar in januari
het lidgeld dient ook betaald te worden op rekening nummer
BE18 7380 3711 6565 voor je het zwembad betreed 

  LIDGELD  : € 110,-
*korting
2de betalend lid -10,00 €
3de en volgende betalend lid -50,00 € op het totaal bedrag

 

 Vanuit uw mutualiteit wordt er een terugbetaling van het lidgeld voorzien.
Afhankelijk van uw mutualiteit, leeftijd en woonplaats kunnen de bedragen die worden terug-getrokken verschillen.
Voor meer info contacteer uw mutualiteit.

CM   sociale-mutualiteit   VNZ